การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา ในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา ในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan)

20 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา ในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2565  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan)

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา ในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2565  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่การให้บริการน้ำประปา ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน