กปภ.เขต 10 จัดโครงการ “PWA รวมใจบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต 10 จัดโครงการ “PWA รวมใจบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

15 มิถุนายน 2565


กปภ.เขต 10 จัดโครงการ “PWA รวมใจบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    เนื่องด้วย วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการ "PWA รวมใจบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี" ณ งานสัปดาห์วันบริจาคโลหิตโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

    โครงการดังกล่าว กปภ.ข.10 จัดขึ้น เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 12 สิงหาคม 2565 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมาบริจาคโลหิต รวมทั้งพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตหลายคน 

    สำหรับ กปภ.ข.10 ยังจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตและประชาสัมพันธ์แก่พนักงานในสังกัดให้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตที่จัดขึ้นในแต่โอกาสอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยามวิกฤติ และในยามขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน