การประปาส่วนส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ในพื้นที่ตลาดอุดมสุข ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ในพื้นที่ตลาดอุดมสุข ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

23 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ในพื้นที่ตลาดอุดมสุข  ม.9  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

     วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน  2565  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายสุชาติ  สุดเสนาะ  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ในพื้นที่ตลาดอุดมสุข  ม.9  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  พบปะลูกค้าในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการใช้น้ำประปา  ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาภายในบ้าน  ให้คำแนะนำการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกคู่มือการให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกทั้ง เพื่อนำความคิดเห็นและปัญหาที่ได้รับจากลูกค้าปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน