กปภ.สาขาปากท่อ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากท่อ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปากท่อ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ นำโดย นายอธิวิศน์  เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" เนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 130 ปี โดยลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง เพื่อเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน