การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร(กปภ.) เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร(กปภ.) เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร(กปภ.) เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร(กปภ.) เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ ห้องประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน