การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. )
สาขาวัฒนานคร โดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้จัดการ ฯ มอบหมายให้
นางศรัญญา ถุงทรัพย์ พนักงานการเงินและบัญชี 6 รก. หัวหน้างาน 7 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด
ให้กับ ที่ทำการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ฯลฯ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา " ราชสีห์สัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นในวันที่ 3-5 และ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน