ประกวดราคาทั้งหมด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกวดราคาทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

เลขที่ประกาศ รายการประกาศ วันประกาศ วันเปิดซอง ขั้นตอน
15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยเลียบคลองแอน แยกไปคลอง ๑๑ ม.๖ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิ
ราคากลาง : 614,180.00 บาท
20/11/2560 30/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
14/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ซอยขุนนรพัฒน์ ม.๖ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
ราคากลาง : 789,660.00 บาท
20/11/2560 29/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/50/2560 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
ราคากลาง : 14,777,235.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/11/2560 7/12/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
20/2560 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ หมู่บ้านปาล์มสปริงไพร์ม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ราคากลาง : 961,000.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/11/2560 29/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.พค. 2/2561 งานวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. เจ.พี.เอส.เมทัลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 9 ต.เกา
ราคากลาง : 618,533.69 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/11/2560 27/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.7/1/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร ก
ราคากลาง : 779,600.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
17/11/2560 27/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/49/2560 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา ถนนบายพาส ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
ราคากลาง : 1,383,510.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
16/11/2560 28/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.อบ.2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยด้านหลังวัดป่าบ้านศรีไค หมู่ 2 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก
ราคากลาง : 1,158,300.00 บาท
16/11/2560 24/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2560 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท เอส.พี.แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (โครงการหมู่บ้านไอยรา ๒ บึงทับช้าง
ราคากลาง : 1,829,000.00 บาท
15/11/2560 28/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.3/61 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. วงศ์อมาตย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 285/225 ม.5 ต.นาเกลื
ราคากลาง : 3,072,480.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
15/11/2560 28/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
13/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนสายหนองฟ้าเลื่อน หมู่ที่ ๗ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคส
ราคากลาง : 710,000.00 บาท
15/11/2560 24/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
1/2561 งานจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับบริษัท กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ดิน กานดา
ราคากลาง : 910,000.00 บาท
15/11/2560 23/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.สาขาเลิงนกทา / 3 / 2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านแย ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ราคากลาง : 802,500.00 บาท
15/11/2560 23/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
12/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบงกช ๔๒ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง
ราคากลาง : 1,407,000.00 บาท
14/11/2560 27/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
11/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจ ม.๒ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
ราคากลาง : 834,600.00 บาท
14/11/2560 23/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
3/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทว
ราคากลาง : 1,000,000.00 บาท
14/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
10/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำคลองสี่ฝั่งตะวันออก ซอย ๒๑ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลอง
ราคากลาง : 1,456,056.00 บาท
14/11/2560 22/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/46/2560 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
ราคากลาง : 2,010,530.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/11/2560 22/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
กปภ.ข.5/47/2560 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา ถนน ตาดีกา หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
ราคากลาง : 1,261,209.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/11/2560 22/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
ปพย.2/61 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด่านเก็บเงินพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ราคากลาง : 1,475,626.00 บาท
(วิธีการคำนวนราคากลาง)
13/11/2560 22/11/2560 อยู่ระหว่างขายแบบ
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
เลื่อนขึ้นข้างบน