ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว เลขที่ (ข)1/2557
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวร จำนวน 5 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวร จำนวน 5 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
วัสดุถาวรจำนวน 5 รายการ คือ
1.เก้าอี้ประกอบโต๊ะทำงานระดับ 7-9  จำนวน 1 ตัว
2.โต๊ะวางเครื่องไมโครคอมฯ จำนวน 1 ตัว
3.เครื่องทำน้ำ้เย็นแบบไใช้ขวด จำนวน 1 เครื่อง
4. USP 500VA ยี่ห้อ Syndome รุ่น  SZ-500 Pro จำนวน 1 เครื่อง
5.ตะเกียงแก๊สพร้อมถังบรรจุ ขนาด 4 กก. จำนวน 1 ชุด              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ คลังพัสดุ กปภ.สาขาลาดยาว และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว ระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2557


  วันที่นำประกาศเผยแพร่ 20/01/2014 [13:37:53]
  Copyright © by Provincial Waterworks Authority