ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.7/61
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
วัสดุชำรุด (อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ) จำนวน 5 รายการ (ราคากลางเป็นเงิน 2,393.04 บาท (เงินสองพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ - ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-4 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561