ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ กปภ.ชบ2/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 34 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
จำนวน 34 รายการ
วิธีการขาย ประมูลด้วยวาจา แบบราคาเหมารวม จำนวน 34 รายการ
ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่ งานอำนวยการ ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 วันสุดท้าย 08.30-14.30
หมายเหตุ *** ผู้ลงทะเบียนขอรับเอกสารเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล***              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ คลังพัสดุ ชั้น 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระหว่าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โทร.038-274865-6 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561