ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง เลขที่ 2/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง เลขที่ 399 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5382-6981
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ 1 ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง โทร.053-826981 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561