ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย เลขที่ 2/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ชนิดข้อแข็งยี่ห้อ HINO 4 จังหวะ 4 แรงม้า
2.เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ชนิดข้อแข็งยี่ห้อ HINO 4 จังหวะ 4 แรงม้า
3.เครื่องตัดหญ้าแบบเข็นล้อจักรยาน ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า ยี่ห้อ ฮิโนต้า รุ่น EA55
4.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสูบได้ 61-70ลบ.ม./ชม.PCW-5 ยี่ห้อ ITUR สูบ70ลบ.ม.
5.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสูบได้ขนาด550ลบ.ม./ชม. PBW ยี่ห้อ ITUR
6.เครื่องสูบน้ำ รุ่น 125-400 ไอดีนส่งสูง 34 เมตร
7.เครื่องสูบน้ำไอดีล รุ่น 150-315 ส่งสูง 22 เมตร
8.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด 45 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ VEM
9.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด 37 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ VEM
10.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด 11 กิโลวัตต์
11.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด 37 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ VEM รุ่น K11R225S4
12.เครื่องกวน NORDSK01F1/4HP.1400RPM.
13.เครื่องกวน NORDSK01F1/4HP.1400RPM.
14.สแกนเนอร์ Scanner A4 ยี่ห้อ CANON  รุ่น CanoScan 4400F#911306B01292AB21TAAH24783
15.เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปยี่ห้อ ACER รุ่น POWER F1
16.แผงสวิท (SWITCHBOARD)แผงสวิชและอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้า
17.แผงสวิท (SWITCHBOARD)แผงสวิชและอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าตู้ควบคุมมอเตอร์
18.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 50ลบ.ม./ชม.PCW-1 ยี่ห้อ ITUR
19.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด 15 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ VEM
20.แผงสวิท (SWITCHBOARD) โรงสูบแรงสูงแผงสวิชและอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์
21.เครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLETURBINESสูบ 81-120ลบ.ม/ชม. ยี่ห้อ EMU
22.ปป.ซ่อมเครื่องสูบน้ำSUBMERSIBLETURBINESสูบ 81-120ลบ.ม/ชม. ยี่ห้อ EMU(เป็นเครื่องเดียวกับรายการที่ 21)
23.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด30กิโลวัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า40แรงม้า(45แรงม้า
24.ปป.เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า(MOTOR)380V.50Hz30 kW.ขนาดไม่น้อยกว่า40แรงม้า(45แรงม้า) (เป็นเครื่องเดียวกับรายการที่ 23)
25.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด30 กิโลวัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า40แรงม้า
26.มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR) 380V.50Hz.ขนาด30 กิโลวัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
27.รอกแบบธรรมดาขนาดยกน้ำหนักได้ไม่เกิน 3ตัน
28.มาตรวัดน้ำยี่ห้อสลัมเบอร์เกอร์รุ่นโวลเทค100มม.
(ขายแบบเหมารวม)              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 09.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานประปาสุโขทัย ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา -

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561