ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก เลขที่ กปภ.บน1/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวร 3 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวร 3 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
              ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุถาวร  จำนวน  3  รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

            วิธีการขาย      ประมูลด้วยวาจา
                        แบบราคาต่อรายการ      จำนวน            -      รายการ
                        แบบราคาเหมารวม      จำนวน            3      รายการ              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. - 09.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561