ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เลขที่ ข.2/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวร จำนวน 6 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวร จำนวน 6 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.มอเตอร์ไฟฟ้า(MOTOR) 380V.50Hz ขนาด  11  กิโลวัตต์  ยี่ห้อ VEM
  รุ่น  VDE-0530                                      จำนวน  1  ตัว
2. เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Pinter 
  แบบแคร่ยาว  ยี่ห้อ OKI  รุ่น ML 791    จำนวน  1  เครื่อง
3. เครื่องจ่ายสารเคมี  ยี่ห้อ  OBL  รุ่น  MB 155A
    อัตราการจ่ายตั้งแต่ 76/150 ลิตร/ชม.  XS 63B4.379  จำนวน  1  เครื่อง
4.  โรงสูบน้ำแรงต่ำ-บนแพเหล็กโครงสร้างเหล็ก ทึ่นเหล็ก    จำวน  1  โรง
5.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็งไม่ต่ำดว่า 105  แรงม้า
    ยี่ห้อ  MARUNAKA  รุ่น  EC04            จำนวน    1  เครื่อง
6.  ChlorineGasDetector  พร้อมชุดเตอร์ ยี่ห้อ HYDRO  รุ่น  GA 170
    บริเวณสถานีผลิตน้ำหัวรอ                      จำนวน  1    เครื่อง              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาจาพิษณุโลก และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561