ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เลขที่ ข.3/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.  มอเตอร์ ไฟฟ้า  (MOTER)  380V.50Hz  ขนาด 11  กิโลวัตต์
                                                                          จำนวน  1  เครื่อง
2.  มอเตอร์ ไฟฟ้า  (MOTER)  380V.50Hz  ขนาด 7.5  กิโลวัตต์
                                                                          จำนวน  1  เครื่อง              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาจาพิษณุโลก และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.45 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561