โปรแกรมคิดค่าน้ำ กปภ.

โปรแกรมคำนวณค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค

นิ้ว
ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : โปรแกรมคำนวณค่าน้ำประปานี้ เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อัตราค่าน้ำ
สามารถตรวจสอบค่าน้ำได้ที่ ระบบตรวจสอบค่าน้ำ

ปรับปรุงโปรแกรม ณ กรกฎาคม 2558

เลื่อนขึ้นข้างบน