คณะกรรมการ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ. Board of Directors


รูปประธานกรรมการ นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
ประธานกรรมการ


กรรมการ

รูปกรรมการ (โดยตำแหน่ง) <br> (อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)
(อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
รูปกรรมการ (โดยตำแหน่ง) <br> (อธิบดีกรมอนามัย) แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)
(อธิบดีกรมอนามัย)
รูปกรรมการ พลโท พิเชษฐ คงศรี
พลโท พิเชษฐ คงศรี
กรรมการ
รูปกรรมการ นายเผ่าภัค ศิริสุข
นายเผ่าภัค ศิริสุข
กรรมการ
รูปกรรมการ นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
กรรมการ
รูปกรรมการ พลอากาศตรี นิพนธ์ โพธิ์เจริญ
พลอากาศตรี นิพนธ์ โพธิ์เจริญ
กรรมการ
รูปกรรมการ นายปริญญา แสงสุวรรณ
นายปริญญา แสงสุวรรณ
กรรมการ
รูปกรรมการ นายพีระพันธ์ เหมะรัต
นายพีระพันธ์ เหมะรัต
กรรมการ
รูปกรรมการ <br> (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการและเลขานุการ

รูปกรรมการและเลขานุการ <br> (รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) <br> รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค) นายจักรพงศ์ คำจันทร์
นายจักรพงศ์ คำจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567เลื่อนขึ้นข้างบน