ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน/Role Model (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน/Role Model

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษRole Model เจตจำนงผู้บริหารระดับสูง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3

เลื่อนขึ้นข้างบน