ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน/Role Model

-

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษRole Model เจตจำนงผู้บริหารระดับสูง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร)

เลื่อนขึ้นข้างบน