ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่ได้รับจากเขื่อนรัชประภามีปัญหา มีความจำเป็นต้องลดอัตราการผลิตลง  ส่งผลให้ปริมาณน้ำจ่ายไม่เพียงพอ บริเวณ หน่วยบริการเชี่ยวหลาน_4/12/2563

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่ได้รับจากเขื่อนรัชประภามีปัญหา มีความจำเป็นต้องลดอัตราการผลิตลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำจ่ายไม่เพียงพอ บริเวณ หน่วยบริการเชี่ยวหลาน_4/12/2563

04 ธันวาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน