ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

กปภ.สาขาบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

22 กันยายน 2560

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล ให้กับ ประชาชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จะเราเป็นประธานในพิธี

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล ให้กับ ประชาชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จะเราเป็นประธานในพิธี

21 กันยายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี   ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ  คู  คลอง แห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๖๐  พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

21 กันยายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน