ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดแผนและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดแผนและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2565

18 ตุลาคม 2564

กปภ.สาขาจันทบุรี กปภ.สาขาขลุง และ กปภ.สาขาตราด ร่วมให้ต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดจันทบุรี

กปภ.สาขาจันทบุรี กปภ.สาขาขลุง และ กปภ.สาขาตราด ร่วมให้ต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดจันทบุรี

18 ตุลาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน