ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ในฐานะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแผนงานโครงการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปี2563/2564

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ในฐานะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแผนงานโครงการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปี2563/2564

14 มกราคม 2564

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุม Video Conference กปภ.สาขาในสังกัด วางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของ พนักงานกปภ. ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 แนะประชาชนเลือกใช้บริการทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุม Video Conference กปภ.สาขาในสังกัด วางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของ พนักงานกปภ. ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 แนะประชาชนเลือกใช้บริการทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก

14 มกราคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน