ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 :2015 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมทบทวนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562  ที่ผ่านมา และดำเนินการจัดทำเป้าหมาย (KPI) ในการดำเนินงานประจำปี 2563

คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 :2015 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมทบทวนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และดำเนินการจัดทำเป้าหมาย (KPI) ในการดำเนินงานประจำปี 2563

18 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม “2 มือร่วมใจสร้างโป่งให้ช้างป่ากุยบุรี” (กิจกรรมที่ 4) โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม “2 มือร่วมใจสร้างโป่งให้ช้างป่ากุยบุรี” (กิจกรรมที่ 4) โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ปี 2562

17 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน