ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)  ครั้งที่ 2/2563 ลงพื้นที่เพื่อพบปะและออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ตลาดสดบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2563 ลงพื้นที่เพื่อพบปะและออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ตลาดสดบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14 กรกฎาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนโมบายขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำ เดือน กรกฎาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนโมบายขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำ เดือน กรกฎาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน