ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567

13 กรกฎาคม 2567

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้การต้อนรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการลงทุนภาครัฐระหว่างดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพัทยา - แหลมบัง – ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้การต้อนรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการลงทุนภาครัฐระหว่างดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพัทยา - แหลมบัง – ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

12 กรกฎาคม 2567

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับ กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับ กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

12 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 180 ขวด ให้กับ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 180 ขวด ให้กับ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

12 กรกฎาคม 2567

กปภ.สาขากำแพงเพชร สนับสนุนน้ำดื่มในโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กปภ.สาขากำแพงเพชร สนับสนุนน้ำดื่มในโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

12 กรกฎาคม 2567

เลื่อนขึ้นข้างบน