ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะผู้นำชุมชน ห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จ.ขอนเเก่น เพื่อศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะผู้นำชุมชน ห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จ.ขอนเเก่น เพื่อศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

29 กันยายน 2563

พนักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ร่วมใจกันบริจาคเงิน ข้าวสาร-อาหารแห้ง เครื่องยังชีพ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าผู้ประสบอัคคีภัย.

พนักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ร่วมใจกันบริจาคเงิน ข้าวสาร-อาหารแห้ง เครื่องยังชีพ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าผู้ประสบอัคคีภัย.

28 กันยายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน