ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์พร้อมด้วยคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 1/2561 เพื่อปรับปรุงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์พร้อมด้วยคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 1/2561 เพื่อปรับปรุงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน

17 พฤศจิกายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน