ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

21 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน