ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ  มอบหมายให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนา ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม  และวัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนา ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม และวัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

03 เมษายน 2563

กปภ.สาขาน่าน โดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน และพนักงานในสังกัด เข้าดำเนินการสำรวจ และแก้ไขระบบน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

กปภ.สาขาน่าน โดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน และพนักงานในสังกัด เข้าดำเนินการสำรวจ และแก้ไขระบบน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

03 เมษายน 2563

กปภ.สาขาน่าน โดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มอบให้กับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง, ทหาร, ตำรวจ, อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย Covid-19 ณ ด่านบ้านห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

กปภ.สาขาน่าน โดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มอบให้กับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง, ทหาร, ตำรวจ, อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย Covid-19 ณ ด่านบ้านห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

03 เมษายน 2563

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรม ขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรม ขบวนคาราวานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563

02 เมษายน 2563

กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่  6/2563 (Social distancing) โดยระดมความคิดเห็นมาตรการควบคุมระบบผลิตจ่ายน้ำของ กปภ.มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ.  จำนวน 300 ขวดบริเวณ ด่านนาโยงจุดตรวจคัดกรองโรคสำหรับบุคคลที่จะเดินทางเข้ายังพื้นที่จังหวัดตรัง

กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2563 (Social distancing) โดยระดมความคิดเห็นมาตรการควบคุมระบบผลิตจ่ายน้ำของ กปภ.มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวดบริเวณ ด่านนาโยงจุดตรวจคัดกรองโรคสำหรับบุคคลที่จะเดินทางเข้ายังพื้นที่จังหวัดตรัง

02 เมษายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน