ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นางจินดา เดชเดชา นำทีมพนักงานออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นางจินดา เดชเดชา นำทีมพนักงานออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

22 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน