ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

20 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน