ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง

20 กรกฎาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี งบประมาณ 2562  ณ บริเวณ จุดชมวิวนาห้วย ม.3 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ บริเวณ จุดชมวิวนาห้วย ม.3 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

19 กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน