สื่อประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สื่อประชาสัมพันธ์

 

สื่อวีดิทัศน์


รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

40 ปี มุ่งมั่นเพื่อปวงชน

โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Love story ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Love story ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน 40 ปี ที่ กปภ. ภาคภูมิใจ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน 40 ปี ที่ กปภ. ภาคภูมิใจ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน แล้งร้อนนี้ กปภ. ไม่ประมาท

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน แล้งร้อนนี้ กปภ. ไม่ประมาท

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ยึดมั่นโปร่งใสใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ยึดมั่นโปร่งใสใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ-ใต้)

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ-ใต้)

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (อีสาน-กลาง)

 

สื่อสิ่งพิมพ์


คู่มือการให้บริการ กปภ.

คู่มือการให้บริการ กปภ.

PWA Digital

PWA Digital

Water for Life

Water for Life

การขอติดตั้งประปา

การขอติดตั้งประปา

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นมิตรกับชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นมิตรกับชุมชน

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15%  ปี 2562

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15% ปี 2562

กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

 

สื่อ Infographic


ประหยัดน้ำ คุณทำได้

ประหยัดน้ำ คุณทำได้

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเองง่ายๆ

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเองง่ายๆ

จ่ายน้ำผ่านแอปฯ อะไรดี

จ่ายน้ำผ่านแอปฯ อะไรดี

6 ข้อมาตรการใช้ดุลพินิจสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริตของ กปภ.

6 ข้อมาตรการใช้ดุลพินิจสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริตของ กปภ.

3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

 

สื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก


ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน หัวหน้าพาโกง

เลื่อนขึ้นข้างบน