สื่อประชาสัมพันธ์

 

สื่อวีดิทัศน์


45 ปี กปภ.

45 ปี กปภ.

44 ปี กปภ.

44 ปี กปภ.

43 ปี กปภ.

43 ปี กปภ.

42 ปี กปภ.

42 ปี กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

40 ปี มุ่งมั่นเพื่อปวงชน

โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน 40 ปี ที่ กปภ. ภาคภูมิใจ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน 40 ปี ที่ กปภ. ภาคภูมิใจ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน แล้งร้อนนี้ กปภ. ไม่ประมาท

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน แล้งร้อนนี้ กปภ. ไม่ประมาท

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ยึดมั่นโปร่งใสใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ยึดมั่นโปร่งใสใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ-ใต้)

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ-ใต้)

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (อีสาน-กลาง)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค

ระบบคิดฐานสอง

ระบบคิดฐานสอง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม

5ให้ด้วยหัวใจบริการ

5ให้ด้วยหัวใจบริการ

41ปี กปภ. ปีแห่งความภาคภูมิใจ

41ปี กปภ. ปีแห่งความภาคภูมิใจ

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนอำลา กปภ.

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนอำลา กปภ.

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนแผนการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 63

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนแผนการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 63

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน สร้างวัฒนธรรม

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน สร้างวัฒนธรรม "สุจริต" ให้คน กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Love story ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Love story ของ กปภ.

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ปี 2565

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ปี 2565

VDO Presentation พฤติกรรมทางจริยธรรมและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน Dos & Don'ts ตามค่านิยม กปภ.

พฤติกรรมทางจริยธรรมและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน Dos & Don'ts ตามค่านิยม กปภ.

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ด้าน Compliance

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ด้าน Compliance

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ด้าน Governance

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ด้าน Governance

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ด้าน Risk

คลิปวีดีโอเรื่อง GRC ด้าน Risk 

สื่อสิ่งพิมพ์


คู่มือใช้้บริการ กปภ.

คู่มือใช้้บริการ กปภ.

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้องค์กร (Risk Appetite) ปีงบประมาณ 2567

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้องค์กร (Risk Appetite) ปีงบประมาณ 2567

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้องค์กร (Risk Appetite) ปีงบประมาณ 2566

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้องค์กร (Risk Appetite) ปีงบประมาณ 2566

ช่องทางการชำระค่าน้ำ ONLINE การประปาส่วนภูมิภาค

ช่องทางการชำระค่าน้ำ ONLINE การประปาส่วนภูมิภาค

ไขข้อข้องใจ 5 คำถามยอดฮิตจากการใช้บริการ กปภ.

ไขข้อข้องใจ 5 คำถามยอดฮิตจากการใช้บริการ กปภ.

รับมือโลกร้อนด้วยหลัก 7R

รับมือโลกร้อนด้วยหลัก 7R

PWA Digital

PWA Digital

Water for Life

Water for Life

การขอติดตั้งประปา

การขอติดตั้งประปา

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นมิตรกับชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นมิตรกับชุมชน

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15%  ปี 2562

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15% ปี 2562

กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2652

กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2652

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

ลดความเสี่ยง ไวรัส COVID-19 มาจ่ายค่าน้ำออนไลน์ดีกว่า

ลดความเสี่ยง ไวรัส COVID-19 มาจ่ายค่าน้ำออนไลน์ดีกว่า

โรงกรองน้ำและสถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

โรงกรองน้ำและสถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ตู้ กปภ. ปันสุข

ตู้ กปภ. ปันสุข

กปภ. พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 2563

กปภ. พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 2563

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประชาชนต้องการน้ำที่มีคุณภาพ กปภ.  ต้องวางแผนล่วงหน้ารองรับความเจริญของชุมชนและเศรษฐกิจ

ประชาชนต้องการน้ำที่มีคุณภาพ กปภ. ต้องวางแผนล่วงหน้ารองรับความเจริญของชุมชนและเศรษฐกิจ

มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชน

มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชน

มท.3 ห่วงน้ำท่วมหนักภาคใต้ กำชับ กปภ. เผ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

มท.3 ห่วงน้ำท่วมหนักภาคใต้ กำชับ กปภ. เผ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

กปภ. เปิดบริการใหม่ ขอใช้น้ำประปา และไฟฟ้า ครบจบในเว็บเดียว

กปภ. เปิดบริการใหม่ ขอใช้น้ำประปา และไฟฟ้า ครบจบในเว็บเดียว

มท.3 ปลื้มผลการดำเนินงาน กปภ. พุ่งทะลุเพดาน

มท.3 ปลื้มผลการดำเนินงาน กปภ. พุ่งทะลุเพดาน

มท. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โครางการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้

มท. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โครางการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้

กปภ. สนองนโยบายภาครัฐ บรรเทาผลกระทบ Covid-19 ระลอกใหม่ ช่่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำประปา 10%

กปภ. สนองนโยบายภาครัฐ บรรเทาผลกระทบ Covid-19 ระลอกใหม่ ช่่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำประปา 10%

กปภ. พร้อมรับภัยแล้ง ช่วยประชาชนขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ

กปภ. พร้อมรับภัยแล้ง ช่วยประชาชนขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.

กปภ.มอบน้ำดื่มแทนความห่วงใย แก่จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ

กปภ.มอบน้ำดื่มแทนความห่วงใย แก่จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ

กปภ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้ม ข่าวสด

กปภ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้ม ข่าวสด

กปภ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้ม มติชน

กปภ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้ม มติชน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ปีงบประมาณ 2564

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ปีงบประมาณ 2564

กปภ. มอบเงิน 4.15 ลบ. ต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

กปภ. มอบเงิน 4.15 ลบ. ต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนและนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนและนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตรคิกออฟ สู้วิกฤตภัยแล้ง

กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตรคิกออฟ สู้วิกฤตภัยแล้ง

ทรงพระเจริญ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

สื่อ Infographic


ประหยัดน้ำ คุณทำได้

ประหยัดน้ำ คุณทำได้

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเองง่ายๆ

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเองง่ายๆ

จ่ายน้ำผ่านแอปฯ อะไรดี

จ่ายน้ำผ่านแอปฯ อะไรดี

6 ข้อมาตรการใช้ดุลพินิจสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริตของ กปภ.

6 ข้อมาตรการใช้ดุลพินิจสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริตของ กปภ.

3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ช่องทางชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ยกเลิกสำเนาเอกสารทุกบริการ

ยกเลิกสำเนาเอกสารทุกบริการ

5 มาตรการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ โควิด-19

5 มาตรการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ โควิด-19

ช่องทางทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์

ช่องทางทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การยืมหรือให้ยืมพัสดุชอง กปภ.

หลักเกณฑ์การยืมหรือให้ยืมพัสดุชอง กปภ.

สื่อสร้างสรรค์ด้านจริยธรรมและคุณธรรม

สื่อสร้างสรรค์ด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

สื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก


กฏหมายฮั้ว

กฏหมายฮั้ว

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน หัวหน้าพาโกง

เลื่อนขึ้นข้างบน