สื่อประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สื่อประชาสัมพันธ์

 

สื่อวีดิทัศน์


รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

40 ปี มุ่งมั่นเพื่อปวงชน

โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Road to PWA 4.0

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Love story ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน Love story ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน 40 ปี ที่ กปภ. ภาคภูมิใจ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน 40 ปี ที่ กปภ. ภาคภูมิใจ

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน แล้งร้อนนี้ กปภ. ไม่ประมาท

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน แล้งร้อนนี้ กปภ. ไม่ประมาท

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ กปภ.

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ยึดมั่นโปร่งใสใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ยึดมั่นโปร่งใสใส่ใจลูกค้า พัฒนาบุคลากร

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ-ใต้)

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ-ใต้)

รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน กปภ.ได้กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร ?

โฆษณา กปภ. น้ำประปาที่บ้านหนู (อีสาน-กลาง)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค

ระบบคิดฐานสอง

ระบบคิดฐานสอง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม

5ให้ด้วยหัวใจบริการ

5ให้ด้วยหัวใจบริการ

41ปี กปภ. ปีแห่งความภาคภูมิใจ

41ปี กปภ. ปีแห่งความภาคภูมิใจ

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนอำลา กปภ.

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนอำลา กปภ.

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนแผนการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 63

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอนแผนการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปี 63

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน สร้างวัฒนธรรม

มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน สร้างวัฒนธรรม "สุจริต" ให้คน กปภ.

 

สื่อสิ่งพิมพ์


คู่มือการให้บริการ กปภ.

คู่มือการให้บริการ กปภ.

PWA Digital

PWA Digital

Water for Life

Water for Life

การขอติดตั้งประปา

การขอติดตั้งประปา

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นมิตรกับชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นมิตรกับชุมชน

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15%  ปี 2562

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15% ปี 2562

กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2652

กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2652

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

รู้ทันข้อมูล-ค่าน้ำ ทันอกทันใจ ด้วยบริการจากกปภ.

ลดความเสี่ยง ไวรัส COVID-19 มาจ่ายค่าน้ำออนไลน์ดีกว่า

ลดความเสี่ยง ไวรัส COVID-19 มาจ่ายค่าน้ำออนไลน์ดีกว่า

โรงกรองน้ำและสถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

โรงกรองน้ำและสถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ตู้ กปภ. ปันสุข

ตู้ กปภ. ปันสุข

กปภ. พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 2563

กปภ. พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 2563

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

สื่อ Infographic


ประหยัดน้ำ คุณทำได้

ประหยัดน้ำ คุณทำได้

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเองง่ายๆ

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยตัวเองง่ายๆ

จ่ายน้ำผ่านแอปฯ อะไรดี

จ่ายน้ำผ่านแอปฯ อะไรดี

6 ข้อมาตรการใช้ดุลพินิจสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริตของ กปภ.

6 ข้อมาตรการใช้ดุลพินิจสร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริตของ กปภ.

3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

3 จุดเสี่ยงภายในบ้านที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ช่องทางชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ชำระค่านํ้าประปาฟรีธรรมเนียม

ยกเลิกสำเนาเอกสารทุกบริการ

ยกเลิกสำเนาเอกสารทุกบริการ

5 มาตรการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ โควิด-19

5 มาตรการ กปภ. ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบ โควิด-19

ช่องทางทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์

ช่องทางทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การยืมหรือให้ยืมพัสดุชอง กปภ.

หลักเกณฑ์การยืมหรือให้ยืมพัสดุชอง กปภ.

 

สื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก


ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ตอน หัวหน้าพาโกง

เลื่อนขึ้นข้างบน