ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ.

พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลเอกพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายธิบดี วัฒนกุล กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ กรรมการการและเลขานุการ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
เลื่อนขึ้นข้างบน