ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ.

นายธิบดี วัฒนกุล กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลเอกพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
เลื่อนขึ้นข้างบน