หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

Slide Banner

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นโยบายการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นโยบายการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เจตจำนงการบริหารงาน
เจตจำนงการบริหารงาน
Krungthai NEXT
Krungthai NEXT
ชำระค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์
ชำระค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์
การให้บริการ PWA E-Service
การให้บริการ PWA E-Service
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.

Quick Menu

Hilight

PWA Payment

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662
ทำแบบสอบถาม

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

Small Banner

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลื่อนขึ้นข้างบน