นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายของหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการและผู้ว่าการ กปภ.นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปาส่วนภูมิภาค (PWA Digital Governance)
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องมั่นคง กปภ.
นโยบาย ยุทธศาสตร์และคู่มือปฏิบัติด้านลูกค้าและตลาดของ กปภ.


นโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ


นโยบายการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)


นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ประกาศ เจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง"

เลื่อนขึ้นข้างบน