ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค
Assistant Directors of Regional Officesรูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ
Mr.Wittaya Samsuwan

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
Acting in position (Regional Office 1)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ
Miss Ladda Kunleartkit

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
(Regional Office 2)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง
Mr. prasit pradpring

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
(Regional Office 3)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นายสิงหชัย อินทพิชัย
Mr.Singhachai Inthapichai

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
(Regional Office 4)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายอัษฎา ชูสิน
Mr.Asada Choosin

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
(Regional Office 5)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
Mr.Yuttasak Phaengpheng

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
(Regional Office 6)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
Miss Supannee Saksucharit

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
(Regional Office 7)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายพงศกร ปุญญวัศพล
Mr.Pongsakorn Punyawatsaphon

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
(Regional Office 8)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นางสาวชมนาถ พรสมผล
Miss Chommanad Pronsompol

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(Regional Office 9)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นายวิธร มาเอียด
Mr. witorn ma-ied

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
(Regional Office 10)

เลื่อนขึ้นข้างบน