ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต
Assistant Directors of Regional Offices

รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (วิชาการ) นายสุรวัฒน์ พลมณี
นายสุรวัฒน์ พลมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (วิชาการ)
โทร. 0 3827 5818-9 ต่อ 204
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (บริหาร) นายบรรจง ศรีสุข
นายบรรจง ศรีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (บริหาร)
โทร. 0 3827 5818-9 ต่อ 204
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (วิชาการ) นายภาษิต พันลำ
นายภาษิต พันลำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (วิชาการ)
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (บริหาร) นายกิติทัศ เรืองดิษฐ
นายกิติทัศ เรืองดิษฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (บริหาร)
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (วิชาการ) นายสาณ เรืองขจร
นายสาณ เรืองขจร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (วิชาการ)
โทร. 0 3220 0775 ต่อ 201
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (บริหาร) นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง
นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (บริหาร)
โทร. 0 3222 2533 ต่อ 104
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (วิชาการ) นายบุญส่ง ศรีวิเชียร
นายบุญส่ง ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (วิชาการ)
โทร. 0 7631 9173
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (บริหาร) นายไกรสร มะหะหมัด
นายไกรสร มะหะหมัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (บริหาร)
โทร. 0 7661 9173
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (วิชาการ) นายศัมภีร์ ปานผดุง
นายศัมภีร์ ปานผดุง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (วิชาการ)
โทร. 0 7431 1245
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (บริหาร) นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ
นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (บริหาร)
โทร. 0 7431 1245
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (วิชาการ) นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (วิชาการ)
โทร. 0 4323 7358 /0 4323 6114 ต่อ 12
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (บริหาร) นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน
นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (บริหาร)
โทร. 0 4323 7358 /0 4323 6114 ต่อ 14
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (วิชาการ) นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล
นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (วิชาการ)
โทร. 0 4232 3001
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (บริหาร) นายสุรชาติ จันทรา
นายสุรชาติ จันทรา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (บริหาร)
โทร. 0 4212 9381
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (วิชาการ) นายทรงพล พนาลิกุล
นายทรงพล พนาลิกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (วิชาการ)
โทร. 0 4531 1432-4 ต่อ 111
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (บริหาร) นายคมสัน บุญเอี่ยม
นายคมสัน บุญเอี่ยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (บริหาร)
โทร. 0 4531 1432-4 ต่อ 111
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (วิชาการ) นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล
นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (วิชาการ)
โทร. 0 5334 3800 ต่อ 1201
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (บริหาร) นายนิรัญ เจริญ
นายนิรัญ เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (บริหาร)
โทร. 0 5334 3800 ต่อ 1219
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (วิชาการ) นายสุธี มาลีศรี
นายสุธี มาลีศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (วิชาการ)
โทร. 0 5625 5815 ต่อ 703
รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการ <br> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (บริหาร) นางรัตติยา กฤชทับทอง
นางรัตติยา กฤชทับทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (บริหาร)
โทร. 0 5625 5815 ต่อ 703
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

เลื่อนขึ้นข้างบน