อัตราค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค


ตารางหมายเลข 1 อัตราค่าน้ำประปาพื้นทีเอกชนร่วมลงทุน
กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา บางปะกง ระยอง ปทุมธานี รังสิต ธัญบุรี คลองหลวง ราชบุรี สมุทรสงคราม อ้อมน้อย สามพราน สมุทรสาคร นครสวรรค์
กปภ. สาขาชลบุรี พัทยา แหลมฉบัง ศรีราชา พนัสนิคม บ้านบึง

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม. / เดือน)
จำนวน
หน่วย
1. ที่อยู่อาศัย 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่
ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน
ค่าน้ำขั้นต่ำ     อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (8 ลบ.ม.) อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (15 ลบ.ม.)
0 - 10 10 10.20 102.00 102.00 17.00 170.00 170.00 18.25 182.50 182.50
11 - 20 10 16.00 160.00 262.00 20.00 200.00 370.00 21.50 215.00 397.50
21 - 30 10 19.00 190.00 452.00 21.00 210.00 580.00 25.50 255.00 652.50
31 - 50 20 21.20 424.00 876.00 22.00 440.00 1,020.00 28.50 570.00 1,222.50
51 - 80 30       23.00 690.00 1,710.00 31.00 930.00 2,152.50
81 - 100 20     - 24.00 480.00 2,190.00 31.25 625.00 2,777.50
101 - 300 200       27.40 5,480.00 7,670.00 31.50 6,300.00 9,077.50
301 -1,000 700       27.50 19,250.00 26,920.00 31.75 22,225.00 31,302.50
1001 - 2,000 1,000       27.60 27,600.00 54,520.00 32.00 32,000.00 63,302.50
2,001 - 3,000 1,000       27.80 27,800.00 82,320.00 32.25 32,250.00 95,552.50
> 3,000         28.00     32.50    
  1. ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 51
  2. ผู้ใช้น้ำประเภท 2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 3 ณ เวลานั้น โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81

ตารางหมายเลข 2 อัตราค่าน้ำประปาพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงัน

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม. / เดือน)
จำนวน
หน่วย
1. ที่อยู่อาศัย 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่
ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน
ค่าน้ำขั้นต่ำ     อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (8 ลบ.ม.) อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (15 ลบ.ม.)
0 - 10 10 10.20 102.00 102.00 18.00 180.00 180.00 18.50 185.00 185.00
11 - 20 10 16.00 160.00 262.00 21.00 210.00 390.00 22.00 220.00 405.00
21 - 30 10 19.00 190.00 452.00 22.00 220.00 610.00 26.00 260.00 665.00
31 - 50 20 21.20 424.00 876.00 23.00 460.00 1,070.00 29.00 580.00 1,245.00
51 - 80 30       24.00 720.00 1,790.00 31.50 945.00 2,190.00
81 - 100 20       26.00 520.00 2,310.00 32.50 650.00 2,840.00
101 - 300 200       30.25 6,050.00 8,360.00 33.50 6,700.00 9,540.00
301 -1,000 700       30.25 21,175.00 29,535.00 34.75 24,325.00 33,865.00
1001 - 2,000 1,000       30.25 30,250.00 59,785.00 34.75 34,750.00 68,615.00
2,001 - 3,000 1,000       30.25 30,250.00 90,035.00 34.75 34,750.00 103,365.00
> 3,000         30.25     34.75    
  1. ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 51
  2. ผู้ใช้น้ำประเภท 2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 3 ณ เวลานั้น โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81

ตารางหมายเลข 3 อัตราค่าน้ำประปาพื้นที่ กปภ.สาขาอื่น (ทั่วประเทศ)
ยกเว้นที่กำหนดไว้ในตารางหมายเลข 1 และ 2

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม. / เดือน)
จำนวน
หน่วย
1. ที่อยู่อาศัย 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่
ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน ราคา เป็นเงิน รวมเงิน
ค่าน้ำขั้นต่ำ     อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (9 ลบ.ม.) อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (15 ลบ.ม.)
0 - 10 10 10.20 102.00 102.00 16.00 160.00 160.00 18.00 180.00 180.00
11 - 20 10 16.00 160.00 262.00 19.00 190.00 350.00 21.00 210.00 390.00
21 - 30 10 19.00 190.00 452.00 20.00 200.00 550.00 24.00 240.00 630.00
31 - 50 20 21.20 424.00 876.00 21.50 430.00 980.00 27.00 540.00 1,170.00
51 - 80 30       21.60 648.00 1,628.00 29.00 870.00 2,040.00
81 - 100 20       21.65 433.00 2,061.00 29.25 585.00 2,625.00
101 - 300 200       21.70 4,340.00 6,401.00 29.50 5,900.00 8,525.00
301 -1,000 700       21.75 15,225.00 21,626.00 29.75 20,825.00 29,350.00
1001 - 2,000 1,000       21.80 21,800.00 43,426.00 29.50 29,500.00 58,850.00
2,001 - 3,000 1,000       21.85 21,850.00 65,276.00 29.25 29,250.00 88,100.00
> 3,000         21.90     29.00    
  1. ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 51
  2. ผู้ใช้น้ำประเภท 2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 3 ณ เวลานั้น โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81
เลื่อนขึ้นข้างบน