กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการยกหีบประตูน้ำบริเวณ ต.ช่วงเปา ต.บ้านหลวง_24/02/67


กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการยกหีบประตูน้ำบริเวณ ต.ช่วงเปา ต.บ้านหลวง_24/02/67

กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการยกหีบประตูน้ำบริเวณ ต.ช่วงเปา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ต.บ้านหลวง และหมู่ 6 ต.ช่วงเปา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/2/2567 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน