โครงการน้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

จุดบริการแท่นน้ำประปาดื่มได้ 113 แท่น ทั่วประเทศ
พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ การประปาส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1 จำนวน 31 พื้นที่
พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ การประปาส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 จำนวน 53 พื้นที่
พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ การประปาส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 จำนวน 53 พื้นที่
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หน้าโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
หน้าวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะเมืองเถิน
สวนสาธารณะเมืองเถิน
ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนเฉลิมพระเกียรติ (พระเจ้าทิพย์ช้าง)
สวนเฉลิมพระเกียรติ (พระเจ้าทิพย์ช้าง)
ต.ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ
ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
จุดน้ำประปาดื่มได้ เทศบาลตำบลวังเหนือ
เทศบาลตำบลวังเหนือ
ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนจอมทอง
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนบ้านสันกำแพง
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ วัดโลกโมฬี
วัดโลกโมฬี
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ ประตูเชียงใหม่
ประตูเชียงใหม่
ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะเจริญประเทศ
สวนสาธารณะเจริญประเทศ
ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
จุดน้ำประปาดื่มได้ ตลาดสดเด่นฤดี
ตลาดสดเด่นฤดี
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
จุดน้ำประปาดื่มได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ต.ในเวียง (แพร่) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ต.เวียง (เทิง) อ.เทิง จ.เชียงราย
จุดน้ำประปาดื่มได้ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ต.เวียง (เชียงของ) อ.เชียงของ จ.เชียงราย
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
จุดน้ำประปาดื่มได้ ลานแข่งเรือ เทศบาลเมืองน่าน
ลานแข่งเรือ เทศบาลเมืองน่าน
ต.ในเวียง (น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
จุดน้ำประปาดื่มได้ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ต.ในเมือง (เลำพูน) อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
จุดน้ำประปาดื่มได้ จวนผู้ว่าราชการ
จวนผู้ว่าราชการ
ต.ในเมือง (พิจิตร) อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงสีไฟ)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงสีไฟ)
ต. คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา
ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนหนองไผ่
โรงเรียนหนองไผ่
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ สนามกีฬาสระยาว
สนามกีฬาสระยาว
ต.ในเมือง (เพชรบูรณ์) อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ ศาลพระเจ้าตากสินฯ
ศาลพระเจ้าตากสินฯ
ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ต.ในเมือง (เพชรบูรณ์) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
จุดน้ำประปาดื่มได้ สนามกีฬากลางฯ
สนามกีฬากลางฯ
ต.ในเมือง (เพชรบูรณ์) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสุขภาพ
สวนสุขภาพ
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์
ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน่วยบริการยางตลาด
หน่วยบริการยางตลาด
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายห้วยจุมจัง
สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายห้วยจุมจัง
ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน่วยบริการอุบลรัตน์
หน่วยบริการอุบลรัตน์
ต. เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนโพนสว่าง
โรงเรียนโพนสว่าง
ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จุดน้ำประปาดื่มได้ สถานีขนส่งผู้โดยสารหนองคาย
สถานีขนส่งผู้โดยสารหนองคาย
ต.ในเมือง (หนองคาย) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
จุดน้ำประปาดื่มได้ สำนักงานเทศบาลบ้านแพง
สำนักงานเทศบาลบ้านแพง
ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณสวนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ(สวนแม่-สวนลูก)
บริเวณสวนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ(สวนแม่-สวนลูก)
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
จุดน้ำประปาดื่มได้ สำนักงานเทศบาลวังสะพุง
สำนักงานเทศบาลวังสะพุง
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสุขภาพอำเภอวังสะพุง
สวนสุขภาพอำเภอวังสะพุง
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนวัดท่าเกวียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะหนองพาน
สวนสาธารณะหนองพาน
ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
จุดน้ำประปาดื่มได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
หน้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ ในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ
ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ
โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะสระหนองเม็ก
สวนสาธารณะสระหนองเม็ก
ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ
สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ
ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณสถานีรถไฟย่อย
บริเวณสถานีรถไฟย่อย
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณสี่แยกลำนารายณ์
บริเวณสี่แยกลำนารายณ์
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณสถานีขนส่งสิงห์บุรี
บริเวณสถานีขนส่งสิงห์บุรี
ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชีวิตรักษ์เมืองสิงห์
บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชีวิตรักษ์เมืองสิงห์
ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ สนามกีฬาจังหวัด
สนามกีฬาจังหวัด
ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้า รร.เสนาบดี
หน้า รร.เสนาบดี
ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดน้ำประปาดื่มได้ ตลาดเทศบาลตำบลท่าหลวง
ตลาดเทศบาลตำบลท่าหลวง
ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าทางเข้าวัดยางนม
หน้าทางเข้าวัดยางนม
ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะหนองกรด
สวนสาธารณะหนองกรด
ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะโนนนา
สวนสาธารณะโนนนา
ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
จุดน้ำประปาดื่มได้ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ต.บางปรก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ต.บางปรก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณหน้าตลาดวัดบ้านทวน
บริเวณหน้าตลาดวัดบ้านทวน
ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน
หน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน
ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนบ้านปากคลอง
ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ สถานีรถไฟบางสะพานน้อย
สถานีรถไฟบางสะพานน้อย
ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
จุดน้ำประปาดื่มได้ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ
อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ
ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
จุดน้ำประปาดื่มได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
จุดน้ำประปาดื่มได้ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลโคกกลอย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลโคกกลอย
ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะร.5 (สวนรถไฟ)
สวนสาธารณะร.5 (สวนรถไฟ)
ต.ปากแพรก (ทุ่งสง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
จุดน้ำประปาดื่มได้ วัดพระเพรง
วัดพระเพรง
ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอพระพรหม
ที่ว่าการอำเภอพระพรหม
ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
จุดน้ำประปาดื่มได้ หน้ากศน.อำเภอเวียงสระ
หน้ากศน.อำเภอเวียงสระ
ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอพระแสง
ที่ว่าการอำเภอพระแสง
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณสถานีรถไฟท่าชนะ
บริเวณสถานีรถไฟท่าชนะ
ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณโรงเรียนท่าชนะ
บริเวณโรงเรียนท่าชนะ
ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอสะเดา
ที่ว่าการอำเภอสะเดา
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
จุดน้ำประปาดื่มได้ สนามกีฬาสะเดา
สนามกีฬาสะเดา
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี
ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
จุดน้ำประปาดื่มได้ ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน
ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
จุดน้ำประปาดื่มได้ บริเวณตลาดสดเขาชัยสน
บริเวณตลาดสดเขาชัยสน
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
จุดน้ำประปาดื่มได้ สวนสาธารณะหนองแสง
สวนสาธารณะหนองแสง
ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
จุดน้ำประปาดื่มได้ ป้อมตำรวจหน้า ธนาคารออมสิน
ป้อมตำรวจหน้า ธนาคารออมสิน
ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เลื่อนขึ้นข้างบน