กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย จัดพิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์แก่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวใน “โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย จัดพิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์แก่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวใน “โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน”

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย จัดพิธีส่งมอบอาคารเอนกประสงค์แก่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวใน “โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน”

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ "โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน" เพื่อส่งมอบอาคารเอนกประสงค์บริเวณเขื่อนเรียงหิน ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวนงนาฏ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย ได้ลงนามร่วมกับนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวในหนังสือส่งมอบ-รับมอบอาคารเอนกประสงค์แก่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยมีนายอำเภอศรีสัชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอศรีสัชนาลัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย

     สำหรับโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ที่ดำเนินการโดย กปภ.สาขาศรีสัชนาลัยในครั้งนี้ ได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำบริเวณเขื่อนเรียงหิน ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนตำบลหาดเสี้ยว  ซึ่งนับเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยการส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

เลื่อนขึ้นข้างบน