กปภ. ประกาศแบ่งพื้นที่บริการน้ำประปา กปภ.ระยอง-ปากน้ำประแสร์ เริ่ม 1 กุมภานี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ประกาศแบ่งพื้นที่บริการน้ำประปา กปภ.ระยอง-ปากน้ำประแสร์ เริ่ม 1 กุมภานี้

กปภ. ประกาศแบ่งพื้นที่บริการน้ำประปา กปภ.ระยอง-ปากน้ำประแสร์ เริ่ม 1 กุมภานี้

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดระยอง โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 8,000 ครัวเรือน ในตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ (บางส่วน) ของ กปภ.สาขาระยอง ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561

                 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กปภ. ให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดระยองผ่าน กปภ. 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาระยอง บ้านฉาง และปากน้ำประแสร์ ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้น้ำรวมประมาณ 130,000 ครัวเรือนและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานของภาคแรงงานตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการส่งจ่ายน้ำประปา และที่สำคัญที่สุดคือด้านการบริการประชาชน กปภ. จึงได้จัดสรรพื้นที่การบริการน้ำประปาในจังหวัดระยองใหม่ โดยการถ่ายโอนผู้ใช้น้ำจำนวนประมาณ 8,000 ครัวเรือน ในตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ (บางส่วน) ของ กปภ.สาขาระยอง ไปให้ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เป็นผู้ให้บริการแทน ซึ่ง กปภ. มั่นใจว่าจะทำให้ประชาชนของทั้ง กปภ.สาขาระยอง และปากน้ำประแสร์ ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพดีมากขึ้น

                 นายอาวุธ สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ให้บริการประชาชนประมาณ 6,500 ครัวเรือน มีสถานีผลิตน้ำรวม 4 แห่ง กำลังการผลิตรวมกว่า 33,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรองรับการใช้น้ำประปาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้น้ำอีกกว่า 8,000 ครัวเรือนในส่วนพื้นที่ตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ ประกอบด้วย (1.) ถนนสำเภาทองทั้งหมด (๒.) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท-ในไร่ ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตำนานป่า (๓.) ถนนหนองยายอินเส้นบ่อบำบัดเทศบาลตำบลบ้านเพ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จะให้บริการโดยการส่งจ่ายน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำปากน้ำประแสร์ กำลังการผลิต 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะเริ่มดำเนินการส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าใช้บริการ กปภ.สาขาใด สามารถดูได้จากด้านบนของใบแจ้งค่าน้ำประปาซึ่งจะระบุชื่อ กปภ.สาขาพร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนตั้งแต่รอบบิลที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมั่นใจได้ว่า กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ สามารถให้บริการน้ำประปาได้ทั่วถึงและเพียงพออย่างแน่นอน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการหรือพบปัญหาการใช้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3866 1244 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน