พร้อมรับท่อส่งน้ำใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พร้อมรับท่อส่งน้ำใหม่

พร้อมรับท่อส่งน้ำใหม่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กปภ.สาขาเกาะสมุย นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้บริการน้ำประปาที่จะมีปริมาณ  เพียงพอ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว และมีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน