กปภ. - กฟภ. เปิดศูนย์ราชบุรีสะดวกไฟฟ้า ประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. - กฟภ. เปิดศูนย์ราชบุรีสะดวกไฟฟ้า ประปา

กปภ. - กฟภ. เปิดศูนย์ราชบุรีสะดวกไฟฟ้า ประปา

          นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี และนายรณภา ทองโปร่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเปิดศูนย์บริการร่วม "ราชบุรีสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการของ กปภ.สาขาราชบุรี และ กฟภ.จ.ราชบุรี โดยประชาชนสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา-ไฟฟ้า และแจ้งเหตุขัดข้องจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ กปภ.สาขาราชบุรี หรือ กฟภ.จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18พฤษภาคม 2561  ณ  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน