ประหยัดน้ำ ชาวพัทยาทำได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประหยัดน้ำ ชาวพัทยาทำได้

ประหยัดน้ำ ชาวพัทยาทำได้

          นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพัทยา นำทีมพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันโดยการนำหลักการ3 R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ) Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) มาใช้ และเดินรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER, YOU MAKE IT : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Managementหรือ DSM)ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน