กปภ. ต้อนรับ มข. ศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ต้อนรับ มข. ศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศฯ

กปภ. ต้อนรับ มข. ศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศฯ

        นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของ กปภ. รวมทั้งการพัฒนาและนำข้อมูลในระบบมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน