กปภ. รักษ์ชุมชน สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. รักษ์ชุมชน สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

กปภ. รักษ์ชุมชน สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 3 นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสวนผึ้ง  ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงและประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต" เพื่อสนองพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ลำห้วยหุบสลัดได ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน