กปภ. เดินเครื่องสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ส่งน้ำประปาบริการชาวชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินเครื่องสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ส่งน้ำประปาบริการชาวชลบุรี

กปภ. เดินเครื่องสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ส่งน้ำประปาบริการชาวชลบุรี

                  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ทุ่มงบ 758 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปากปภ.สาขาบ้านบึง-พนัสนิคม พร้อมเดินเครื่องสถานีผลิตน้ำคลองหลวงเพิ่มศักยภาพการบริการน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน

                  นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปา กปภ.สาขาบ้านบึง-พนัสนิคม วงเงินงบประมาณกว่า 758 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2558 และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตน้ำประปาให้กับ กปภ.สาขาบ้านบึง และสาขาพนัสนิคม ซึ่งจะช่วยให้ กปภ. ทั้ง 2 สาขา สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น  อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนได้อีกประมาณ 20,000 ราย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นพื้นที่พัฒนาตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)โดยมี การก่อสร้างสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี กำลังผลิตน้ำประปาประมาณ 36,000 ลบ.ม./วัน เป็นสถานีหลักในการผลิตน้ำประปาและได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรประมาณ 14 ล้าน ลบ.ม./ปี สำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน และก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ บริเวณตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมศักยภาพการส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำคลองหลวงไปยังพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาบ้านบึง และ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ. เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าได้ใช้น้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงและรองรับความต้องการใช้น้ำได้ต่อเนื่องไปอีก 10 ปี ตลอดจนสามารถขยายเขตการจำหน่ายน้ำประปาไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนได้อีกด้วย

                รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ กปภ. ให้ความสำคัญ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ กปภ. ทำหน้าที่วางรากฐานระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้มั่นคงมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและดึงดูดนักลงทุนช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน