กปภ.ตะพานหิน จ่ายน้ำเป็นเวลาพื้นที่ทับคล้อ-เขาทราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ตะพานหิน จ่ายน้ำเป็นเวลาพื้นที่ทับคล้อ-เขาทราย

กปภ.ตะพานหิน จ่ายน้ำเป็นเวลาพื้นที่ทับคล้อ-เขาทราย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยพื้นที่หน่วยบริการทับคล้อ- ต.เขาทราย กปภ.สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่หน่วยบริการทับคล้อและตำบลเขาทราย กปภ.สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อย ทำให้สระพักน้ำดิบของหน่วยบริการทับคล้อหมดลง ต้องรับน้ำประปาจากแม่ข่ายตะพานหินเพียงแหล่งเดียว ซึ่งหากยังดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ จะไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ กปภ.สาขาตะพานหิน จึงจำเป็นต้องปรับแผนการผลิตและจ่ายน้ำประปา โดยจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอทับคล้อ ช่วงเวลา 04.00 - 10.00 น. และพื้นที่ตำบลเขาทราย ช่วงเวลา 16.00 –22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 จนกว่าสถานการณ์ของปริมาณน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่มีการหยุดจ่ายน้ำประปาและขอความร่วมมือใช้น้ำประปาอย่างประหยัด

นายเกษียร เฟื่องเพียร ผู้จัดการ กปภ.สาขาตะพานหินกล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ได้นำรถบรรทุกน้ำความจุขนาด 8 ลบ.ม. ไปแจกจ่ายน้ำประปาให้แก่โรงเรียน วัด และประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและมีแรงดันน้ำประปาต่ำ ทั้งนี้ หากลูกค้าประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5662 2170 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน