ฮีโร่ตัวจริง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ฮีโร่ตัวจริง

ฮีโร่ตัวจริง

                   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ "ครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น้ำและชายหาด"โดยประสานพลังชุมชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดอ่าวท้องกรูดและอ่าวพังกา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดจนกิจกรรมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นจาก4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสันติวราราม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนบ้านหน้าค่าย รวมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน