ตรวจเยี่ยม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ตรวจเยี่ยม


ตรวจเยี่ยม

              นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบนโยบายผลักดันการบริการเชิงรุกและยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน ณ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน