กปภ. แนะวิธีดูแลระบบประปาในช่วงน้ำท่วม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. แนะวิธีดูแลระบบประปาในช่วงน้ำท่วม


กปภ. แนะวิธีดูแลระบบประปาในช่วงน้ำท่วม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะนำวิธีการดูแลระบบประปาเตรียมพร้อมหากจำเป็นต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วม เพื่อช่วยลดความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านและความเสี่ยงการเกิดปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติหลังน้ำท่วมลด

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนหนักอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาหลายจังหวัดต้องประสบกับอุทกภัย ทำให้ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและหลังน้ำลดผู้ประสบเหตุอุทกภัยอาจต้องเผชิญกับปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ กปภ. จึงขอแนะนำวิธีการดูแลระบบประปาเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยการปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามิเตอร์น้ำให้สนิท เพราะถ้าหากท่อประปาภายในเกิดชำรุดหรือแตกรั่วในระหว่างน้ำท่วมจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ทำให้ต้องสูญเสียน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ และเป็นการป้องกันมิเตอร์น้ำทำงานผิดปกติในขณะถูกน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง กปภ. ขอความร่วมมือจากประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติ

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นสาเหตุของปัญหาท่อประปาแตกและชำรุดหลายแห่ง ซึ่งบางพื้นที่อาจที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงยากแก่การหาจุดที่น้ำรั่วไหล กปภ. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากท่านพบเห็นท่อแตก-ท่อรั่ว กรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA Contact Centerโทร. 1662 เพื่อประสาน กปภ.สาขาในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน