กองระบบจำหน่าย ประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย ประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒

กองระบบจำหน่าย ประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒

          (วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ ภายในการประชุมครั้งนี้ ทาง ผู้อำนวยการกองฯ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือสำหรับการดำเนินโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมน้ำสูญเสีย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมจัดโครงการฯ ครั้งที่ ๒-๓ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ด้านการเตรียมความพร้อมยื่นเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อให้แล้วเสร็จทันภายในการเปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากนั้น หัวหน้างานในสังกัดทั้ง ๔ งาน ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ และงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของงานต่างๆ และในช่วงท้ายการประชุม ผู้อำนวยการกองฯ ได้มอบของที่ระลึกให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน