กปภ. บูรณาการร่วมกองทัพบกเตรียมช่วยเหลือประชาชนจากพายุปาบึก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. บูรณาการร่วมกองทัพบกเตรียมช่วยเหลือประชาชนจากพายุปาบึก


กปภ. บูรณาการร่วมกองทัพบกเตรียมช่วยเหลือประชาชนจากพายุปาบึก

     นายธงชัย  ระยะกุญชร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ร่วมประชุมหารือกับกองทัพบก เพื่อบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"ประจำปี 2562 โดยมี พันเอก จินตมัย ชีกว้าง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน