กปภ.เร่งซ่อมท่อ แจกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เร่งซ่อมท่อ แจกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

07 มกราคม 2562


กปภ.เร่งซ่อมท่อ แจกน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำประปา ให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกพื้นที่พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก  

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ภาคใต้ของประเทศไทยประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ระหว่างวันที่ 4-6มกราคม 2562ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อท่อน้ำดิบ ท่อส่งจ่ายน้ำประปา และหัวสูบน้ำดิบของ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช นาทวี และขนอม ซึ่งขณะนี้ได้ซ่อมแซมและแก้ไขจนสามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้เป็นปกติแล้วในทุกพื้นที่ นอกจากการกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ใช้น้ำของ กปภ.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ กปภ.เขตและสาขาเร่งซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบผลิต จ่ายน้ำและระบบท่อประปาให้สามารถจ่ายน้ำได้โดยเร็วแล้วนั้น ยังเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำจ่ายน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด พร้อมจัดโครงการเติมใจให้กันส่งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมท่อและระบบประปาภายในบ้านโดยซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง ตลอดจนการล้างทำความสะอาดมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชนอีกด้วย    

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี รวมถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกท่านที่เข้าใจความตั้งใจและสนับสนุนการทำงานของ กปภ. มาโดยตลอด ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือด้านน้ำประปาเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่ใกล้เคียง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWAContactCenter 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน