น้ำประปา กปภ. 74 จังหวัด สะอาดไร้ฝุ่น ไม่กระทบต่อสุขภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

น้ำประปา กปภ. 74 จังหวัด สะอาดไร้ฝุ่น ไม่กระทบต่อสุขภาพ

31 มกราคม 2562


น้ำประปา กปภ. 74 จังหวัด สะอาดไร้ฝุ่น ไม่กระทบต่อสุขภาพ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ย้ำชัด ! น้ำประปาในพื้นที่ให้บริการทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ  เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบอย่างเข้มงวด ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนมั่นใจคุณภาพน้ำ กปภ. สะอาด ปลอดฝุ่น พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยง

          นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงเกินค่ามาตรฐาน หลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนว่าได้ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาคร ซึ่ง กปภ. ได้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ให้การสนับสนุนน้ำประปากับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง เทศบาล และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นในอากาศและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่การให้บริการของ กปภ. ในพื้นที่อื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่ากับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่การควบคุมคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปายังคงเข้มงวดตามมาตรฐาน กปภ. ที่เน้นให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของผู้ใช้น้ำ

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจว่าน้ำประปาที่ กปภ. ผลิตและส่งจ่ายให้บริการทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างแน่นอน สำหรับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยตรง สามารถประสานขอความช่วยเหลือด้านการสนับสนุนน้ำประปาจาก กปภ. สาขาใกล้เคียงได้โดยตรง หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน