ชาวสมุยเฮลั่น นายกฯ เปิดท่อลอดใต้ทะเลส่งน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ชาวสมุยเฮลั่น นายกฯ เปิดท่อลอดใต้ทะเลส่งน้ำประปา

21 กุมภาพันธ์ 2562


ชาวสมุยเฮลั่น นายกฯ เปิดท่อลอดใต้ทะเลส่งน้ำประปา

          นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) อ.เกาะสุมย จ.สุราษฎร์ธานี

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เกาะสมุยมีต้นทุนทางธรรมชาติสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รัฐบาลจึงได้เร่งพัฒนาความพร้อมทุกด้านให้มีศักยภาพรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งน้ำประปาเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพยั่งยืน จึงยินดีกับชาวเกาะสมุย ที่กระทรวงมหาดไทยโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนบนเกาะสมุยในทิศทางที่ยั่งยืน โดยวันนี้ มีความพร้อมที่จะส่งมอบน้ำประปาผ่านโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย นับจากนี้ไปทุกคนจะได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างสะดวกสบาย และมั่นใจว่าน้ำประปาจะเพียงพอในช่วงหน้าแล้งด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้ประชาชนตลอดแนวท่อส่งน้ำกว่า 100 กิโลเมตรในอำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก ได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือชาวเกาะสมุยใช้น้ำอย่างประหยัดเกิดความคุ้มค่าด้วย เพราะเป็นการส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่มั่นคงและลอดใต้ทะเลมาหล่อเลี้ยงเกาะสมุย

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาและระบบบริการลูกค้าให้ก้าวไกลสู่THAILAND 4.0 สำหรับโครงการวางท่อฯ ดังกล่าว ถือว่า กปภ.ประสบความสำเร็จในการผลักดันมวลน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบท่อประปาตั้งแต่สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย อ.พุนพิน ผ่านพื้นที่สูงต่ำแตกต่างกันถึง 65 เมตรมาขึ้นฝั่งที่อ่าวพังกา อ.เกาะสมุย ทำให้สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง และสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างน้อย 10 ปี ต่อจากนี้ไปความกังวลของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก็จะหมดไปอย่างแน่นอน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน