ครบรอบ 40 ปี กปภ. อยู่เคียงข้างให้บริการน้ำประปาแก่คนไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ครบรอบ 40 ปี กปภ. อยู่เคียงข้างให้บริการน้ำประปาแก่คนไทย

28 กุมภาพันธ์ 2562


ครบรอบ 40 ปี กปภ. อยู่เคียงข้างให้บริการน้ำประปาแก่คนไทย

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายเนื่องในวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 40 ปี ในการให้บริการน้ำประปาสะอาดแก่ประชาชน พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล PWA 4.0 เน้นการให้บริการบน platform online สอดรับนโยบาย THAILAND 4.0 และวิถีชีวิตดิจิทัลของประชาชน มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านสาธารณูปโภคในปีที่ 41 กำหนดจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโถงอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ กปภ.     

            นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 40 ปี กปภ. กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพิธีการในช่วงเช้า ผู้บริหาร พนักงาน กปภ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 41 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีทางศาสนาพราหมณ์ โดยการบวงสรวงท่านเวสสุวรรณเทพ ท่านเจ้าแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ กปภ. พร้อมแสดงความยินดีแก่พนักงานตัวอย่างด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ตามโครงการ "นักบริการมือทองสมองเพชร" และพนักงานผู้ได้รับรางวัล "ทำดี มีผล คนยกย่อง" "รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้ กปภ." ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ที่ทำประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ "พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 30 ปี" ตลอดจน "รางวัลนวัตกรรมดีเด่น" "รางวัล กปภ.สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Water is Life" "รางวัล กปภ.สาขาดีเด่น" และ "รางวัล กปภ.สาขา ที่บรรลุวิสัยทัศน์" เพื่อประกาศความสำเร็จของ กปภ.สาขาที่ดำเนินงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ สำหรับการเปิดรับทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในปีนี้ กปภ. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อใช้สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานของ กปภ. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปี กปภ. มุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำ และในโอกาสที่ กปภ. จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 41 ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยปณิธานการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล PWA 4.0 พัฒนาการบริการในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รองรับความท้าทายในอนาคตเพื่อความสะดวกสบายและประโยชน์ของผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน