ภัยแล้ง กปภ.เตรียมพร้อมรับมือ 20 สาขาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ภัยแล้ง กปภ.เตรียมพร้อมรับมือ 20 สาขาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

14 มีนาคม 2562


ภัยแล้ง กปภ.เตรียมพร้อมรับมือ 20 สาขาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยล่าสุดหน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมเฝ้าระวังอีก 19 สาขาเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งปี 2562

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ส่งผลให้พื้นที่รับผิดชอบหลายแห่งของ กปภ.ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประสบภัยแล้งสืบเนื่องจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) ลดน้อยลงอย่างมาก ดังนั้น เพื่อยืดเวลาให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่หน่วยบริการเกษตรวิสัยยังคงมีน้ำประปาใช้จนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได้ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิจึงจำเป็นต้องปรับระยะเวลาการจ่ายน้ำแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลาประมาณ 05.00-09.00 น. และ 17.00-20.00 น. แต่ละช่วงเวลาจะจ่ายน้ำต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2562 จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะหมดไป สำหรับการแก้ไขปัญหานั้น กปภ.สาขาสุวรรณภูมิประสานงานกับกรมชลประทานในพื้นที่เพื่อขอใช้แหล่งน้ำดิบอื่นๆ มาผลิตน้ำประปาต่อไป นอกจากนี้ ยังมี กปภ.อีก 19 สาขาที่อยู่ในภาวะต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ คือ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สาขาภูเก็ต สาขาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สาขาชุมแพ (หน่วยบริการสีชมพู) จ.ขอนแก่น สาขาหนองบัวลำภู สาขาพิมาย (หน่วยบริการห้วยแถลง-หินดาด และหน่วยบริการเมืองคง) จ.นครราชสีมา สาขาแม่ขะจาน (หน่วยบริการวังเหนือ) จ.ลำปาง สาขาแม่แตง (หน่วยบริการปาย) จ.แม่ฮ่องสอน สาขาฝาง (หน่วยบริการแม่อาย) จ.เชียงใหม่ สาขานครไทย จ.พิษณุโลก สาขาเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ สาขาศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สาขาจันทบุรี (เขตจ่ายน้ำสอยดาว) สาขาพนัสนิคม (หน่วยบริการบ่อทอง) จ.ชลบุรี สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และสาขาตะกั่วป่า จ.พังงา

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "save water, you make it ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำเหลือใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งได้ที่กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน