กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศลดค่าติดตั้งประปา 15% แก่ประชาชนที่ขอติดตั้งประปาประเภทที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

            นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา จัดโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรเสมอมา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กปภ.จะลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน)    

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลดค่าติดตั้งประปาฯ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีกด้วย สนใจขอติดตั้งประปาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน