กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ และงานลูกค้าสัมพันธ์) และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยได้ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ในแต่ละสายงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ การเตรียมความพร้อมของกิจกรรม 40th PWA MINI MARATHON 2019 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับในช่วงท้ายการประชุมฯ ผู้อำนวยการกองฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้ที่เกิดในเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน