กปภ. เพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารองรับชาวด่านขุนทด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารองรับชาวด่านขุนทด

25 มิถุนายน 2562


กปภ. เพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารองรับชาวด่านขุนทด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาด่านขุนทด โดยเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตและจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำที่มากขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งขยายโอกาสให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้น้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานอนามัยโลก (WHO) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศสนองนโยบายของรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาอย่างทั่วถึง โดยการจัดสรรงบประมาณกว่า 224 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปารองรับผู้ใช้น้ำในอำเภอด่านขุนทดซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาด่านขุนทด ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจากการขยายของชุมชนเมือง โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาในครั้งนี้มีการก่อสร้างโรงกรองใหม่ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ำใสขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้ง วางท่อขยายเขตให้บริการน้ำประปาไปยังชุมชมรอบนอกด้วย ซึ่งได้แก่ อบต.กุดพิมาน อบต.บ้านแปรง อบต.ตะเคียน อบต.สระจระเข้ อบต.บ้านเก่า และ ทต.หนองบัวตะเกียด นอกจากนี้ กปภ.สาขาด่านขุนทด ยังได้จัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองเป็นการเตรียมแผนป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงหน้าแล้งที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมให้บริการประชาชนได้ทันที

          นายวันชัย น้อมระวี ผู้จัดการ กปภ.สาขาด่านขุนทด กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" พร้อมทั้งตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่าไม่มีจุดแตกรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของค่าน้ำประปาสูงผิดปกติและสูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาด่านขุนทด โทร. 0-4438-9900 หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน